ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุขด้านบริหารงานพัสดุ หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุ" ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Meeting_10_,11_August_2559.pdf)Meeting_10_,11_August_2559.pdf (304 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ